Μαθήματα Πληροφορικής για παιδιά και ενήλικες

Ξεχωρίστε από τον ανταγωνισμό και βελτιώστε την παραγωγικότητά σας μαθαίνοντας να χειρίζεστε καλά τον ηλεκτρονικό υπολογιστή!


Τρεις τρόποι μαθήματος:

  • Δια ζώσης
  • Online
  • Υβριδικά

Δωρεάν εξάσκηση και προσομοίωση εξετάσεων!

Εξετάσεις από πιστοποιημένους φορείς και πιστοποιητικά αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ.Σε τι μπορείτε να εκπαιδευτείτε;